پنل فراپیامک

جدول تعرفه های پنل اس ام اس

نکته مهم: لازم به ذکر است به تمامی مبالغ و تراکنش‌ها 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.

طبق بند«ی» تبصره «6» قانون بودجه سال 1401 مصوب مجلس شورای اسلامی، به قیمت هر پیامک ارسالی مبلغ 30 ریال افزوده شده است