طبقه بندی مشتریان براساس میزان خرید

طبقه بندی مشتریان براساس میزان خرید

 

طبقه بندی مشتریان براساس میزان خرید یکی از مقوله‌هایی است که انتظار می‌رود مجموعه‌های مشتری محور مدنظر داشته باشند.

توجه به میزان خرید مشتریان و استفاده از امکانات مجموعه، باعث بالاتر رفتن انگیزه در فرد برای انجام خریدهای بیشتر و یا معرفی خدمات ارائه شده به سایرین خواهد شد.

طبقه‌بندی مشتریان براساس میزان خرید در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سیستمی برای درج گروه‌های مختلف و رتبه‌بندی مشتریان وجود داشته باشد.

با هدف طبقه بندی مشتریان براساس میزان خرید و یا سایر فاکتورهای درنظر گرفته شده توسط مجموعه، پنل باشگاه مشتریان طراحی و ارائه گردیده است.

شرکت دانش بنیان فرداده، پنل باشگاه مشتریان خود را با امکانات متنوعی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

طبقه بندی مشتریان در بازاریابی

باشگاه مشتریان امکان درج گروه‌های متفاوت برای ثبت اطلاعات مشتریان خود فراهم آورده است.

هر مجموعه با توجه به سیاست‌های فروش خود، امکان ایجاد گروه‌های متنوع را داشته و از طریق رتبه بندی برای گروه‌های خود برنامه‌ریزی خواهد کرد.

امتیاز دهی به مشتریان

یکی از مهم‌ترین امکاناتی که در پنل باشگاه مشتریان برای طبقه بندی مشتریان در بازاریابی تعبیه شده است، امکان امتیاز دهی با توجه به میزان خرید مشتریان می‌باشد.

مدیر سیستم امکان درج امتیازات پلکانی و درج بازه‌های بدون هم‌پوشانی را دارد؛ برای هریک از بازه‌های تعریف شده نیز امتیازی برای تخصیص به کاربر درنظر گرفته می‌شود.

در نهایت به ازای هر یک فاکتوری که توسط مشتری پرداخت می‌گردد، براساس مبلغ نهایی فاکتور، امتیازی به وی در سیستم تخصیص داده می‌شود.

طبقه بندی مشتریان از طریق امتیازات ثبت شده در سیستم به راحتی امکان پذیر بوده و در هنگام برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها می‌توانید کاربران را رتبه بندی نموده و جوایز یا خدمات مورد نظر خود را به عرضه نمایید.

برای بالا بردن انگیزه مشتریان می‌توانید پیشنهاد ویژه‌ای درنظر گرفته و زمانی که امتیاز کاربر به حد نصاب تعیین شده رسید، پیشنهاد ویژه (Offer) خود را ارائه دهید.