اخبار

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی، ارزش‌ها و رفتارهای مورد تأیید در هر سازمان است که کارمندان را ملزم به چارچوب‌های آن مجموعه می‌نماید.

  • ۱۴۰۱/۴/۱۴

کلید یک سازمان موفق، داشتن فرهنگی مبتنی بر مجموعه‌ای قوی و مشترک از باورها است که توسط استراتژی و ساختار، پشتیبانی می‌شود؛ به عنوان مثال، می‌توانید برای اطلاع رسانی‌های سازمان خود از پنل اس ام اس استفاده کنید.
هنگامی که یک سازمان دارای فرهنگ قوی باشد، سه چیز اتفاق می‌افتد: کارکنان می‌دانند که مدیریت ارشد چگونه می‌خواهد به هر موقعیتی واکنش نشان دهند، کارکنان معتقدند که پاسخ مورد انتظار، پاسخ مناسب خواهد بود و کارکنان می‌دانند که برای نشان دادن ارزش‌های سازمان پاداش دریافت خواهند کرد.
کارفرمایان نقشی حیاتی در تداوم یک فرهنگ سازمانی قوی دارند؛ آنها با استخدام و انتخاب متقاضیانی شروع می‌کنند که باورهای سازمان را به اشتراک می‌گذارند و در آن فرهنگ سازمانی پیشرفت می‌کنند، جهت گیری، آموزش و برنامه‌های مدیریتی و ارزش‌های اصلی سازمان را ترسیم و تقویت می‌کنند.

فرهنگ سازمانی چیست؟

فرهنگ سازمانی (Organizational Culture) متشکل از قوانین و مقررات سازمان، براساس خط مشی کلی سازمان است.
نیروی انسانی با رفتار سازمانی خود، بخشی از فرهنگ آن سازمان را تشکیل می‌دهد. مدیر یک سازمان ابتدا باید خط مشی مجموعه خود را مشخص نماید. او می‌بایست با مشخص شدن خط مشی، قوانین و مقررات سازمان را به سندیت درآورد.
مدیران سازمان، هنگام استخدام نیرو، نوع رفتار سازمانی را که از نیروی انسانی درنظر دارند، باید به صورت کامل تشریح کنند.
فرهنگ سازمانی مجموعه شما متشکل است از:

  • رفتار سازمانی درون مجموعه و قوانین و مقررات سازمان برای خارج از سازمان و بعد از فروش محصول یا ارائه خدمات به مشتری

  • آموزش نیروی انسانی

رفتار سازمانی مجموعه‌های مختلف، با یکدیگر متفاوت است. انتظارات مدیران، شرح وظایف، برخورد با مشتری یا ارباب رجوع و ... در فرهنگ سازمانی جای می‌گیرد و دقیقا دلیل تفاوت فرهنگ سازمانی در هر سازمانی نیز همین مورد است.

رفتار سازمانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟

رفتار سازمانی مطالعه چند رشته‌ای از تعاملات کارکنان و فرآیندهای سازمانی است که به دنبال ایجاد سازمان‌های کارآمدتر و منسجم‌تر است.

پژوهشگران، رفتار سازمانی افراد را در درجه اول در نقش‌های سازمانی آن‌ها مطالعه می‌کنند. در زمینه رفتار سازمانی، محققان دریافته‌اند که رویکردهای علمی در رشته روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد را می‌توان برای مدیریت پرسنل به کار گرفت تا بهترین رفتار سازمانی را در کارکنان ببینند و موفقیت کلی یک سازمان را بهبود بخشند.
رفتار سازمانی می‌تواند به کارکنان کمک کند تا فرهنگ یک کسب و کار را هدایت کنند و همچنین، به مدیران کمک کند تا درک بهتری از اینکه چگونه این فرهنگ به بهره وری و حفظ کارکنان کمک می‌کند، داشته باشند و همچنین، می‌تواند به مدیران کمک کند تا مهارت‌ها و شخصیت یک نامزد شغلی بالقوه را در طول فرآیند استخدام ارزیابی نمایند و به منابع انسانی این امکان را می‌دهد تا بهترین فرد را برای بخش‌های درون شرکت پیدا کنند.

اعضای سازمان چه کسانی هستند؟

نیروی انسانی هر مجموعه‌ای سرمایه آن مجموعه هستند. هر سازمانی برای رسیدن به هدف بزرگی مثل مشتری مداری، ابتدا باید در فرهنگ سازمانی خود و خط مشی سازمان، ارزش‌گذاری نماید.
به دلیل داشتن رضایت شغلی (حقوق، مزایا، مرخصی و ...)، امنیت شغلی، محیط امن و ... رفتار سازمانی اعضا، رفتاری مناسب با فرهنگ مجموعه شما را به وجود می‌آورد؛ در این صورت، با رفتار درستی که با مشتریان دارند، رضایت مشتری جلب شده و به مشتری وفادار تبدیل می‌گردد.
در صورت ناراضی بودن نیروی سازمانی هر مجموعه‌ای یا نارضایتی بین کارمندان باعث می‌شود که قوانین و مقررات اولیه سازمان توسط اعضا اجرا نشده و رفتار سازمانی مناسبی مشاهده نگردد.
فرهنگ سازمانی ایجاب می‌کند که ابتدا نیازهای نیروی انسانی مرتفع گردد تا اعضا بتوانند با انرژی و پشتکار، فرهنگ سازمانی موردنظر را اجرایی نموده و خود را جدا از سازمان ندانند.
نیروی انسانی راضی، بالاترین سرمایه در فرهنگ سازمانی تعریف شده است. این اعضای وفادار سازمان هستند که با رفتار سازمانی مناسب و درخور سازمان شما، مشتریان را جذب می‌نمایند.
محیط ظاهری سازمان نیز می‌تواند تأثیر بسیاری بر روی رفتار سازمانی که از نیروی انسانی خود توقع دارید، داشته باشد. محیط کاری جذاب و تمیز در انرژی اعضای سازمان برای کار مؤثر خواهد بود.
نظام تشویقی برای فعالیت‌های خارج از وظایف نیروی انسانی نیز اگر جزئی از فرهنگ سازمان قرار گیرد، می‌تواند رفتار سازمانی مناسبی را در مجموعه شما جاری نماید. این نظام، این قابلیت را دارد تا افراد را به رعایت قوانین و مقررات سازمان متعهد نماید.
تفریح و انجام امور فوق برنامه در سازمان، باعث شادی و نشاط نیروی انسانی می‌گردد.
به طور کلی، ارتباط نزدیک و صمیمی از طرف مدیر واحد مربوطه با اعضا، اگر جزو فرهنگ مجموعه شما باشد، قدم بزرگی برای اجرایی شدن روش مدیریت بر دل است.
با توجه به فرهنگ سازمانی جاری در مجموعه، در زمان استخدام نیروی انسانی، بیشترین دقت را باید داشته باشید؛ به عنوان مثال، اگر در فرهنگ سازمانی شما پوشش بانوان بسیار رعایت می‌شود و حتما باید فرم خاصی را در زمان حضور در سازمان داشته باشند، حتما در زمان استخدام، این موارد به نیروی انسانی جدید اشاره شود.
موارد مدنظر خود را جزء قوانین و مقررات سازمان برای نیروی جدید تشریح نمایید تا از نظرات ایشان در خصوص این رفتار سازمانی آگاهی یابید.
ارکان دیگری که فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانی مجموعه شما را تشکیل می‌دهند، باید مدون و مشخص باشند. این ارکان باید به نیروی انسانی نیز آموزش داده شود تا اعضای سازمان، قوانین و مقررات سازمان را دانسته و طبق آن عمل نمایند.